Alternatieve dienstverlening aangeboden door de Rabobank Achterhoek-Oost. Geldautomaat:

Alternatieve dienstverlening aangeboden door de Rabobank Achterhoek-Oost. Geldautomaat:
Zorgen zijn over het verkrijgen van contant geld door ouderen:
 
 • Hiervoor bieden wij in heel 2014 de Rabo Geld Expres tweewekelijks kosteloos aan (tot een maximum van € 450,- per bestelling) voor klanten in Bredevoort, Harreveld, Lievelde en Rietmolen.  Hiermee kan op een veilige wijze geld besteld worden, dat aangetekend wordt thuisbezorgd in Bredevoort, Harreveld, Lievelde en Rietmolen
 • Om ouderen op weg te helpen in het moderne betalingsverkeer, gaan wij door met het aanbieden van cursussen internetbankieren voor ouderen. Daarnaast organiseren wij, in overleg met de ouderenbonden en zorginstellingen, bijeenkomsten ‘wegwijs in uw bankzaken’. 
 • Daarnaast is de volmacht service een mogelijkheid om contant geld op te nemen.
 • Verder worden in Bredevoort, Lievelde, Rietmolen en Harreveld antwoordenveloppen beschikbaar gesteld via de KBO’s/dorpshuizen, waarmee klanten kosteloos acceptgiro’s naar de bank kunnen versturen.
 U heeft uw zorgen uitgesproken over de consequenties voor de middenstand en markten met name op het gebied van impulsaankopen.
 • Ondernemers die gevestigd zijn in Bredevoort, Lievelde, Rietmolen en Harreveld (die nu nog niet over pinapparatuur beschikken) betalen geen abonnementskosten voor pinapparatuur in 2014 en in 2015 nemen wij de helft van de abonnementskosten op ons. Daarnaast ontvangen zij kosteloos een pinapparaat. Zakelijke klanten kunnen, voor zover zij zich nog niet hebben gemeld, zich hiervoor tot 1 februari aanmelden.
 • De behoefte per kern aan pinapparatuur voor markten en evenementen wordt in januari verder besproken met de belangenverenigingen.
 U heeft een aantal alternatieven genoemd m.b.t. de mogelijkheden voor facilitering van een geldautomaat
 • U heeft de wens tot een instoreautomaat (geldautomaat in bijvoorbeeld een supermarkt) geuit. Een instoreautomaat is altijd een keuze van de ondernemer zelf. U zult begrijpen dat veiligheidsaspecten hier een grote rol bij spelen. Wij kunnen per situatie de veiligheidsrisico’s voor de ondernemer in kaart brengen. Als de veiligheidsrisico’s te groot zijn, faciliteren wij de instoreautomaat niet. Het is aan de ondernemer zelf om te besluiten of hij een instoreautomaat aanschaft.
 • U heeft het verzoek uitgesproken om de mogelijkheden te onderzoeken om per geldopname een bijdrage te vragen om de rendabiliteit van de geldautomaat te waarborgen. Dit hebben we onderzocht en is helaas om systeemtechnische redenen niet mogelijk.
 Kantoren
U heeft aangegeven dat er behoefte is aan een mogelijkheid om in Lichtenvoorde terecht te kunnen met vragen over bijvoorbeeld een rekeningafschrift of verzekeringen.
 • Hierover voeren wij in januari verdere gesprekken met de belangenverenigingen.
 U heeft de wens te kennen gegeven de geldautomaat in Lichtenvoorde dichterbij het centrum te plaatsen. 
 • Hierover voeren wij eveneens in januari gesprekken over met o.a. de KBO en de LOV in Lichtenvoorde.
Naast de bovengenoemde behoeften die op 13 november aan de orde zijn gekomen, zijn tijdens de gesprekken met o.a. de belangenverenigingen nog aanvullende behoeften aan de orde gekomen. In januari gaan wij verder in gesprek met de belangenverenigingen over eventuele aanvullende maatwerkoplossingen. Wij houden u op de hoogte van de afspraken die hieruit voortkomen.
Directieteam Rabobank Achterhoek-Oost

« Terug naar het artikel
Advertenties
Advertenties
Delightnet Home Automation for free