Het Stiemenshuis of Penninghuis te Aalten 1941

Het Stiemenshuis of Penninghuis te Aalten 1941
Op de splitsing van de Bredevoortsestraatweg en Haartsestraat, waar bloemenmagazijn "Flora" heeft gestaan en tegenwoordig “effen anders bloembinderij” is gevestigd, stond eens het "Stiemenshuis". Links van het schilderij zien we in de verte het voormalige pand van Drukkerij gebr. de Boer. Langer dan tweehonderd jaar moet het op ieder, die Aalten richting Bredevoort verliet, indruk gemaakt hebben hoe het daar stond, fors gebouwd op de splitsing van de Bredevoortse- en Gasthuisstraat. Niet altijd heette het Stiemenshuis, oude ingezetenen van Aalten spreken nog over het Penningshuis. Nog eerder heette het huis Manschotshuis. De manschots waren eeuwen geleden de smeden, en tevens landbouwers van Aalten, van vader op zoon. De laatste Manschot die er gewoond heeft was de smid Hendrikus Manschot waarbij de in Utrecht geboren Vrederechter Joseph Gerard van der Schaaf, inwoonde. Na het overlijden van de smid bleef zijn weduwe, Anna Maria Martens, in het huis wonen tot ook zij in 1834 stierf. De nabestaanden verkochten het aan Christiaan Apollus Penning (Zutphen 1794 - Aalten 1873). Penning was benoemd tot Rijksontvanger der belastingen in Aalten. Tot aan zijn dood op 25 april 1873 heeft de rijks-ontvanger in Aalten gewoond. Vijf jaar later overleed ook zijn vrouw en kreeg het pennings-huis nieuwe bewoners. Hendrik Stiernens (Brummen 1842 - Aalten1929), gehuwd met Christina Penning (Aalten 1837- Aalten ?????), jongste dochter van de rijksontvanger, belastingambtenaar Christiaan Apollos Penning. Zij waren de laatste bewoners waarna het huis genoemd is. Voor het huis stond een prachtige magnolia, tussen de twee straten achter het huis was een verbindingspad naar de Bredevoortsestraatweg), de "Puttegang" geheten. Aan die kant waren ook het Smidshuisje en de Oorman als eindkamertjes aangebouwd. In deze zogenaamde Oorman gaf juffrouw Penning pianoles. Kort voor zijn dood verkocht Hendrik Stiemens het huis aan Weevers uit Aalten maar bleef inwonende en overleed aldaar in 1929. Vanaf 1929 t/m aan de sloop in 1955 was het Stiemenshuis in bezit van de Familie Weevers.  In de tweede helft van de twintigste eeuw past het naam- geven naar de bewoners niet meer, evenmin als zo,n oud huis zelf. Nieuwe bouwsels sieren thans het punt ,,aan de vaarweg na Bredevoort” waar het oude huis eens stond. Het perceel waar op het Stiemenshuis honderden jaren had staan pronken, werd na de sloop verkocht aan de Familie Wikkerink, bloemist uit Aalten.

Ron Kuiperij verzamelaar van het werk van Piet te Lintum, voert al twaalf jaar een actief beleid om werken van deze Aaltense kunstenaar te verwerven. Het getoonde schilderij is dan ook niets meer of minder dan een stille hulde aan hem, die in het verleden er op uit trok om deze fraaie schilderijen te maken. Natuurlijk was het zo, dat hij op pad ging en een aangezicht schilderde dat goed verkoopbaar zou zijn. Maar voorop stond de wens een oud stads- dorpsgezicht zo mooi en getrouw mogelijk vast te leggen. Juist daardoor legde hij op unieke wijze voor het nageslacht vast, wat nu reeds lang verdwenen is.
 
Met dan aan: Archief 1965. Oudheidkundige vereniging De Graafschap. De Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting en E.M Smilda Aalten

« Terug naar het artikel
Advertenties
Advertenties
Delightnet Home Automation for free