Uitreiking Achterhoek-Kan-Het-Prijs was succes!

Auteur: Gemeente Aalten
Uitreiking Achterhoek-Kan-Het-Prijs was succes!

De gemeenten in de Achterhoek willen ‘denken in nieuwe oplossingen’ bij de uitvoering van de nieuwe taken vanuit de drie decentralisaties. Daartoe stelden de acht gemeenten de ‘Achterhoek–Kan–Het–Prijs’ in waarbij innovatieve initiatieven binnen het sociaal domein extra in het zonnetje worden gezet. Op 27 november reikten de wethouders Ingrid Wolsing (Montferland), Marijke van Haaren (Berkelland) en Kees Telder (Doetinchem) onder overweldigende belangstelling in het Amphiontheater in Doetinchem de drie versies van de prijs voor de eerste maal uit. De organisatie lag in handen van de acht Achterhoekse gemeenten en MEE-Oost Achterhoek. Veel dank gaat uit naar de sponsors: Onlinerij, Amphion Schouwburg, Printing Partners en Carlo Stevering fotografie.

drie beeldjesDe Achterhoek-Kan-Het-Prijs bestaat uit drie beeldjes die in drie categorieën worden uitgereikt. Die categorieën zijn:

  • Arbeid
  • Jongeren
  • Maatschappij

Criteria

In de Achterhoek willen we al onze inwoners, dus ook kwetsbare inwoners in de breedste zin van het woord, uitdagen om zelf oplossingen te vinden waardoor ze weer in staat zijn om dingen te doen die zij voorheen niet konden. Dat willen we doen door het delen, etaleren en belonen van lopende initiatieven die een positieve ‘boost’ geven aan nieuwe ideeën in de regio Achterhoek. Door middel van de Achterhoek-Kan-Het prijs worden deze initiatieven erkend en kunnen ze als voorbeeld dienen voor andere initiatieven. Ook kunnen andere mensen worden gestimuleerd om hetzelfde te doen of nieuwe ideeën te krijgen voor ‘mee doen aan de samenleving’. In het licht hiervan gelden de volgende criteria voor de toekenning van de drie prijzen:

  • het bevorderen van het zelfoplossend vermogen van (kwetsbare) inwoners
  • mate van vernieuwendheid
  • integraliteit
  • eenvoudig van opzet, met groot resultaat
  • schaalgrootte, hoeveel mensen kunnen er gebruik van maken
  • kopieerbaarheid voor andere initiatiefnemers.

Maar genomineerd worden is al een prijs op zich!

Achterhoek-Kan-Het-Prijs, categorie Arbeid

De Achterhoek-Kan-Het-Prijs, categorie Arbeid ging naar Vriendentuinen Achterhoek. VriendenTuinen Achterhoek is een initiatief van 10 zorgboeren die,samen met de deelnemers van de zorgboerderij, groente, fruit, aardappelen en eieren produceren voor de klanten van de Achterhoekse voedselbanken. Hiermee steunt de ene hulpbehoevende de andere hulpbehoevende. De zorgboerderijen spelen een maatschappelijke rol en willen hun steentje bijdragen aan een gezonde voeding voor hulpbehoevenden in de maatschappij. De jury: ‘de manier waarop u hiermee innovatief opereert op het sociale domein  in de achterhoek en ook nog eens de gezondheid van haar burgers wilt bevorderen was voor de jury reden om u als winnaar uit te roepen.’

Eervolle vermeldingen in deze categorie waren er voor Martin Lijstenmakerij uit Neede en de Wessels Groep uit Lichtenvoorde.

Achterhoek-Kan-Het-Prijs, categorie Jongeren

De Achterhoek-Kan-Het-Prijs, categorie Arbeid ging naar Jongerenteam Oude IJsselstreek te Ulft. Doel: voor ‘risicojongeren’ een zinvoller tijdsbesteding vinden die hen helpt hun weg te vinden, terug naar school, of naar stage of werk. Het JOIJ-team gaat de dorpen in en spreekt hangjeugd aan, ze zorgen voor rust bij evenementen (en schoolfeesten),  vegen sneeuw weg voor een verzorgingshuis, doen klussen en boodschappen, lopen rond met oud en nieuw om vuurwerkoverlast te beperken. Daarvoor krijgen ze van de gemeente een klein bedrag om hun abonnement te  kunnen betalen. Er wordt combinatie gezocht met de sportschool van initiatiefnemer Milton Rijn. De jury: ‘een project dat laat zien dat bij preventief en out-of-the-box werken het mes aan vele kanten kan snijden. De samenwerking tussen al de partijen laat zien dat de Achterhoek het KAN’.

Eervolle vermeldingen in deze categorie waren er voor de Drostlerhoeve uit Eibergen en Cool Nature Park de Reijke uit Hengelo.

Achterhoek-Kan-Het-Prijs, categorie Maatschappij

De Achterhoek-Kan-Het-Prijs, categorie Maatschappij ging naar Mantelzorg- en vrijwilligerscarrousel Klavervier Doetinchem. De bedoeling van deze mantelzorgcarrousel  is dat mantelzorgers/zorgontvangers af en toe (met gesloten beurs) iets leuks met andere mantelzorgers/zorgontvangers doen, waar ze zélf ook plezier aan beleven. Iets ontspannends doen met een ander geeft een frisse kijk en doorbreekt de soms wat saaie dagelijkse routine. Het maakt het zorgen leuker, vermeerdert de sociale contacten in de buurt en vermindert de kans op isolatie en eenzaamheid. De jury: ‘Naast een hoge score op alle criteria gaat het hier om een heel belangrijke groep: de mantelzorgers! En deze groep gaat nog steeds belangrijker worden! Een originele nominatie, goed over te nemen met veel toekomstperspectief!’

Eervolle vermeldingen in deze categorie waren er voor Puur Natuur, dagbesteding van Philidelphia Zorg Hengelo en Organisatie Woonzorgcentrum Schavenweide Doetinchem.

alle prijswinnaars op de trap

De prijswinnaars


« Terug naar het artikel
Advertenties
Advertenties
Delightnet Home Automation for free