Leuk en veilig ‘keten’

Auteur: Gemeente Aalten
Leuk en veilig ‘keten’

In opdracht van het Centrum voor Jeugd Gezin Aalten hebben twee studenten onderzoek gedaan naar ontmoetingsplekken zoals jongerenketen in de gemeente Aalten. Op dit moment zijn deze keten erg ‘in’ bij de jongeren. Ze worden goed bezocht. Voor de gemeente Aalten is de veiligheid van deze ontmoetingsplekken een belangrijk speerpunt in het kader van het jeugdbeleid.

Onderzoek naar ontmoetingsplek jongeren

Door het onderzoek hebben we meer zicht gekregen in het fenomeen ‘keten’ in de gemeente Aalten. Keten zijn vooral een sociale ontmoetingsplek voor jongeren. Een positief punt is het feit, dat er nauwelijks sprake van overlast en ruzie is bij de keten. De jongeren bezoeken de keet voornamelijk voor de gezelligheid en ter voorbereiding op het uitgaan. Uit het onderzoek is wel een aantal punten naar voren gekomen waar we graag over in gesprek willen met de jongeren die deze keten bezoeken en hun ouders. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de (sociale) veiligheid van de keten voor verbetering vatbaar is. De keten beschikken over het algemeen niet over brandmelders of andere brandpreventiemiddelen. Daarnaast zijn er jongeren die alcohol gebruiken en roken in de keet. Tot slot zijn er onduidelijkheden over wie er verantwoordelijk is voor wat er in en om de keet gebeurt.

Op bezoek

De keten vervullen op dit moment een dusdanig belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding voor jongeren, dat we vanuit het jeugdbeleid hier speciale aandacht voor hebben. We willen graag met de jongeren en hun ouders in contact komen. Daarom gaan er duo’s op pad om de keten te bezoeken. Deze duo’s bestaan uit iemand van het jongerenwerk en iemand van de politie.

Onze insteek is daarbij zeker niet om de keten te sluiten. We willen er via preventie en voorlichting aan bijdragen dat het in de gemeente Aalten leuk en veilig ‘keten’ is en blijft!

Voor vragen of spontane aanmeldingen kunt u contact opnemen met Frank Sikkink, bereikbaar via Figulus Welzijn (0543) 47 39 93.

Hieronder een foto van degenen die de bezoeken afleggen.

afbeelding van vijf personen


« Terug naar het artikel
Advertenties
Advertenties
Delightnet Home Automation for free